Bericht: 16-6-2020

Beste klein-dier-liefhebber,

Het bestuur van de Kleindierenshow “Midden Veluwe” heeft helaas moeten besluiten dit jaar de tentoonstelling niet te laten plaatsvinden.

De huidige maatregelen (richtlijnen, geboden en verboden) rondom het coronavirus en het onzekere perspectief op verbetering van de situatie zijn aanleiding voor dit besluit. Wij hebben uiteraard het volste begrip voor de door de overheid opgelegde maatregelen. Deze maatregelen maken het echter naar ons oordeel niet mogelijk om op verantwoorde wijze, voor mens en dier, een tentoonstelling te organiseren.

Wij hopen u in 2021 in goede gezondheid weer op onze tentoonstelling te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Kleindierenshow “Midden Veluwe”,
Gerrit Bijsterbosch (secretaris)

 

 

 

●Wilt u het inschrijfformulier per e-mail verzenden?  Open het inschrijfformulier in Word , vul het in en zend het als bijlage naar : kmv.secretariaat@gmail.com  

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de inzending.

Als u belangstelling heeft kunt u voor informatie of het bestellen van vraagprogramma’s terecht bij:                          

Secretaris

 

G.Bijsterbosch

Zuster Klijnstralaan 99

 7339 MB  Ugchelen

06-31292243

kmv.secretariaat@gmail.com 

 

                 uur  

                                                                                                                   

Oranjehal ;  Bentweideweg 25 ; 7345AL Wenum-Wiesel;

 Tel: 055-3121274

Dit Kleindierenevenement wordt georganiseerd door de in en rondom Apeldoorn actieve kleindierensportverenigingen t.w   PVA uit Apeldoorn , , KDS Twello en Omstreken en Vaassen en Omstreken.